Go to Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het ondernemersduo

Go to Visie

Visie

Gelijkwaardigheid

Go to De jachthaven

De jachthaven

Verhuur van ligplaatsen

Go to Projecten

Projecten

Onze activiteiten

De begeleider staat naast de cliënt, samen gaan ze het proces van hulpverlenen en zorgen aan. Dat betekent dat de begeleider niet boven de cliënt staat, hij / zij is niets meer of minder.

Over Kensoor

WAT IS KENSOOR WONEN EN DAGBESTEDING?

Kensoor Wonen en Dagbesteding is een tussenvorm van Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) en semi-muraal wonen (het vroegere gezinsvervangende tehuis). Kensoor biedt mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, educatie en training. Afhankelijk van de vraag van de cliënt kan de ondersteuning verschillende vormen aannemen.

Bij Kensoor vinden we het belangrijk om samen met de cliënt en zijn netwerk te kijken naar wensen, groei en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor sommigen is dat wonen en werken (eventueel buiten Kensoor) met minimale begeleiding. Wanneer veiligheid, een duidelijke structuur en weinig wisselingen van medewerkers belangrijk is, kan Kensoor ook een plek zijn waar je oud kunt worden.